home

(3 ส.ค. 59) เจ้าหน้าที่ชุดตั้งด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะ สทช.ที่ 1 (ปทุมธานี) ตั้งด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุกเคลื่อนที่สาย อย.4015

วันที่ : 19 ส.ค. 2559 10:45

17 ส.ค. 59 ประชุมผู้บริหารสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 ครั้งที่ 7/2559

วันที่ : 19 ส.ค. 2559 09:45

12 ส.ค. 59 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) โดยส่วนเครื่องกล ได้เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

วันที่ : 16 ส.ค. 2559 14:45

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าาฯ พระบรมราชินีนาถ และกิจกรรมปลูกต้นไม้

วันที่ : 12 ส.ค. 2559 16:30

(9 ส.ค.59) เจ้าหน้าที่ชุดตั้งด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะ สทช.ที่ 1 (ปทุมธานี) ร่วมกับ ขทช.อ่างทอง ตั้งด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะรถบรรทุกเคลื่อนที่สาย อท.4018

วันที่ : 11 ส.ค. 2559 16:30

ข่าวทั้งหมด
logo
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนายช่างเครื่องกล และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

วันที่ : 15 ก.ค. 2559 08:45

logo
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 28 มิ.ย. 2559 09:45

logo
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 22 มิ.ย. 2559 10:15

logo
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะฯ

วันที่ : 15 มิ.ย. 2559 11:15

logo
เอกสารการประชุม ครั้งที่ 11/2558

วันที่ : 18 ธ.ค. 2558 11:45

logo
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

วันที่ : 06 ต.ค. 2558 16:30

logo
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2

วันที่ : 24 ก.ค. 2558 09:30

logo
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความสามารถฯ

วันที่ : 30 มิ.ย. 2558 09:45

logo
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ : 08 มิ.ย. 2558 11:00

logo
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนายช่างโยธา และเจ้าพนักธุรการ

วันที่ : 29 พ.ค. 2558 10:30

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ระบบงานต่างๆ

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

   
   
   

 

home