home

 

สทช.ที่ 1 (ปทุมธานี) โดย สตว. ดำเนินการปฏิบัติงานตามโครงการ QCS. การตรวจสอบและสอบเทียบโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต

วันที่ : 28 พ.ย. 2562 09:30

สทช.ที่ 1 (ปทุมธานี) โดย สตว. ดำเนินการปฏิบัติงานตามโครงการ QCS. การตรวจสอบและสอบเทียบโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต

วันที่ : 27 พ.ย. 2562 15:00

การปฏิบัติงานตามโครงการ ACS การตรวจสอบและสอบเทียบโรงงานผสมแอสพัลต์คอนกรีต

วันที่ : 20 พ.ย. 2562 15:30

การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานบำรุงรักษาทางและสะพานปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ : 08 พ.ย. 2562 16:45

อบรมการใช้งานระบบสังเกตการณ์บนภาพด้วยกล้องโทรทัษน์วงจรปิดดิจิตอล

วันที่ : 22 ต.ค. 2562 16:45

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 11 พ.ย. 2559 09:30

logo
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 01 พ.ย. 2559 11:30

logo
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนายช่างเครื่องกล และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

วันที่ : 15 ก.ค. 2559 08:45

logo
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 28 มิ.ย. 2559 09:45

logo
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 22 มิ.ย. 2559 10:15

logo
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะฯ

วันที่ : 15 มิ.ย. 2559 11:15

logo
เอกสารการประชุม ครั้งที่ 11/2558

วันที่ : 18 ธ.ค. 2558 11:45

logo
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

วันที่ : 06 ต.ค. 2558 16:30

logo
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2

วันที่ : 24 ก.ค. 2558 09:30

logo
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความสามารถฯ

วันที่ : 30 มิ.ย. 2558 09:45

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ระบบงานต่างๆ

   
   
 
 
ข่าวฝึกอบรม  

        

        

 

หน้าแรก