Menu
home
>>
ผส.ทช.ที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความปลอดภัย และ หน่วยบริการประชาชนฯ แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี

วันที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 19.30 น

นายจิรโชติ ปัญญาประดิษฐ์  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความปลอดภัย และ หน่วยบริการประชาชนฯ แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี ทั้งนี้ ผส.ทช.ที่ 1 ได้มอบอาหาร เครื่องดื่ม หน้ากากอนามัยจากนายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ของแขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทปทุมธานี และได้กล่าวให้ขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมถึงติดตามสถานการณ์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564

Scroll Up Skip to content