Menu
home
>>
ผส.ทช.ที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความปลอดภัย และ หน่วยบริการประชาชนฯ แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ

วันที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 12.30 น.

นายจิรโชติ ปัญญาประดิษฐ์  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความปลอดภัย และหน่วยบริการประชาชนฯ แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ ทั้งนี้ ผส.ทช.ที่ 1 ได้มอบอาหาร เครื่องดื่ม และหน้ากากอนามัยจากนายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมเน้นย้ำเรื่องมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

Scroll Up Skip to content