Menu
home
>>
30.04.64 สำนักงานเทศบาลตำบลลำลูกกา ได้ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ พร้อมอุปกรณ์เครื่องพนย่าและน้ำยาฆ่าเชื้อฯ.
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

วัน ศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2564

สำนักงานเทศบาลตำบลลำลูกกา ได้ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ พร้อมอุปกรณ์เครื่องพนย่าและน้ำยาฆ่าเชื้อ มาฉีดพ่นฆ่าเชื้อทำความสะอาดให้กับสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 โดยฉีดพ่นบริเวณอาคารสำนักงาน ห้องประชุม อาคารส่วนบูรณะ อาคารส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ และห้องสุขา เพื่อเป็นการป้องกันและ ฆ่าเชื้อไวรัส สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคโควิท – 19 และขอขอบคุณสำนักงานเทศบาลตำบลลำลูกกามา ณ โอกาสนี้

Scroll Up Skip to content