Menu
home
>>
(18.05.64) สทช.ที่ 1 (ปทุมธานี) ดำเนินการจัดรายการวิทยุ “หมอทาง” ครั้งที่ 286

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564  สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)  มอบหมายให้ นางสาวนงลักษณ์  อ่วมประเสริฐ   ไปดำเนินการจัดรายการวิทยุ “หมอทาง” ครั้งที่ 286  ณ คลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา 1467 kHz.    โดยในครั้งนี้ผู้จัดได้อ่านบทความการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  จากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง

– ที่ดินมรดกกลายเป็นของคนอื่น

– ขอย้ายแล้วทำไมไม่ให้ย้าย

– อยากได้ลายมือชื่อคนสั่งไม่ฟ้อง

– วันเดือนปีเกิดผมผิดครับ

– ทำไมต้องประชุมลับ

– สัญญาต้องเป็นสัญญา

หากท่านผู้ใดสนใจต้องการรับชมรายการถ่ายทอดสดสามารถติดตามรับชมได้ทาง facebook สำนักงานทางหลวงชนบทที่หนึ่ง ปทุมธานี  เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป  หรือหากอยากรับฟังรายการย้อนหลัง  สามารถติดตามรับฟังได้ทาง คลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา AM 1467 kHz.  ทุกวันอาทิตย์เวลา 06.30 – 07.00 น.

 

Scroll Up Skip to content