Menu
home
>>
(25.05.64) สทช.ที่ 1 (ปทุมธานี) ดำเนินการจัดรายการวิทยุ “หมอทาง” ครั้งที่ 287

 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564  สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)  มอบหมายให้ นางสาวนงลักษณ์  อ่วมประเสริฐ

ไปดำเนินการจัดรายการวิทยุ “หมอทาง” ครั้งที่ 287  ณ คลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา 1467 kHz. 

โดยในครั้งนี้ผู้จัดได้อ่านบทความด้านกฎหมาย และ ข่าวจากวารสาร ราชรถ ฉบับ พฤษภาคม 2564  เรื่อง

– ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานจนกระทั่งครบกำหนดเวลาตามสัญญา และมีการบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าปรับ

  ได้เพียงใด

Thailand Riviera ถนนเลียบชายฝั่งทะเล สร้างเศรษฐกิจ เสริมการท่องเที่ยวด้วยโครงข่ายคมนาคม

– พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานปล่อยขบวนรถเปิดให้บริการชั่วคราว มอเตอร์เวย์ หมายเลข 6

  ช่วงปากช่อง – สีคิ้ว  ระหว่างวันที่ 9 – 19 เมษายน 2564  เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ขับรถบนเส้นทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7  เที่ยวระยองหน้าผลไม้ 2021

หากท่านผู้ใดสนใจต้องการรับชมรายการถ่ายทอดสดสามารถติดตามรับชมได้ทาง facebook สำนักงานทางหลวงชนบทที่หนึ่ง ปทุมธานี  เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป  หรือหากอยากรับฟังรายการย้อนหลัง  สามารถติดตามรับฟังได้ทาง คลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา AM 1467 kHz.  ทุกวันอาทิตย์เวลา 06.30 – 07.00 น.

Scroll Up Skip to content