Menu
home
>>
สทช.ที่ 1 (ปทุมธานี), ร่วมกับ สสอ., สบร., และ สวว., ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนชำรุด สาย ปท.3012 แยก ทล.305 – บ่้านหนองจอก

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 11.30 น. นายจีระพงษ์ ปิณฑะบุตร ผส.สอ. นายจิรโชติ ปัญญาประดิษฐ์ ผส.ทช.ที่ 1, ชช.สทช.ที่ 1, ชช.สวว., สวว., ผอ.ขทช.ปทุมธานี, ผู้แทน สบร. และ สวว. ลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุข้อเท็จจริง ถนนสาย ปท.3012 แยก ทล.305 – บ้านหนองจอก (กม.ที่ 0+400 – กม.ที่ 0+500) เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหา การทรุดตัวและการเคลื่อนตัวของดินคันคลองชลประทานอย่างยั่นยืนต่อไป

Scroll Up Skip to content