Menu
home
>>
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) จัดฝึกซ้อมประกอบสะพานเบลีย์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย ในระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2564

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนเครื่องกล

ฝึกซ้อมประกอบสะพานเบลีย์ ให้เกิดความชำนาญ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย

ในระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2564

Scroll Up Skip to content