Menu
home
>>
สทช.ที่ 1 (ปทุมธานี) ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการเพื่อแก้ไข ปัญหาถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทในพื้นที่ จ.ปทุมธานี

วันที่ 1 ก.ค. 2564 นายจิรโชติ ปัญญาประดิษฐ์ ผส.ทช.ที่ 1, นายประสิทธิ์ จีนเวชศาสตร์ รก.ผอ.ขทช.ปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือ แนวทางการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหา ถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทในพื้นที่ จ.ปทุมธานี ชำรุดเสียหาย ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี

Scroll Up Skip to content