Menu
home
>>
ผส.ทช.ที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความปลอดภัย ขทช.สมุทรปราการ

วันที่  31 ธันวาคม 2564 นายเกษม สัจจารักษ์ ผส.ทช.ที่ 1, นายเวส ตู้ภูมิ ผอ.สคก., นายทวีพงษ์ สุขสวัสดิ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ สวว., นายกฤษฎิ์ เมลืองนนท์ ผอ.สบณ. และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทาง ของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ ภายใต้การรณรงค์ “เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ทั้งนี้ได้มอบของขวัญและได้กล่าวให้ขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ณ แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content