Menu
home
>>
สทช.ที่ 1 ตรวจสายทางจุดเสี่ยงอันตราย เทศกาลสงกรานต์ 2565 พื้นที่ จ.นนทบุรี

วันที่ 14 เม.ย. 65 เจ้าหน้าที่ชุดตรวจการเฝ้าระวังอุบัติเหตุ (ช่วงกลางวัน) ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพจราจรและเฝ้าระวังอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 (ระหว่างวันที่ 11 – 17 เม.ย. 65)  บนสายทางดังนี้

  1. นบ.1002 แยก ทล.9 – บ้านหนองเพรางาย อ.บางบัวทอง,ไทรน้อย จ.นนทบุรี
  2. นบ.1009 แยก ทล.9 – บ้านหนองไผ่ขาด อ.บางใหญ่,บางบัวทอง จ.นนทบุรี
  3. นบ.1011 แยก ทล.9 – แยก ทช.นฐ.3004 อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

เพื่ออำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชน ภายใต้การรณรงค์ “เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content