Menu
home
>>
สทช.ที่ 1 ตรวจสายทางจุดเสี่ยงอันตราย เทศกาลสงกรานต์ 2565 พื้นที่ จ.อ่างทอง

วันที่ 15 เม.ย. 65 เจ้าหน้าที่ชุดตรวจการเฝ้าระวังอุบัติเหตุ (ช่วงกลางวัน) ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพจราจรและเฝ้าระวังอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 (ระหว่างวันที่ 11 – 17 เม.ย. 65)  บนสายทางดังนี้

  1. อท.4007 แยก ทล.3195 – บ้านสามเรือน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
  2. อท.4030 แยก ทล.3195 – บ้านท่าตะโก อ.สามโก้,โพธิ์ทอง,แสวงหา จ.อ่างทอง

เพื่ออำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชน ภายใต้การรณรงค์ “เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content