Menu
home
>>
ข่าวประชาสัมพันธ์

อื่นๆ

📣 1 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ พื้นที่ไหนทำอะไรได้บ้าง ? 🍝 สรุปการผ่อนคลายมาตรการล่าสุดจาก ศบค. 🏫 ❤️ด้วย​ความห่วงใย​จาก… กรมทางหลวง​ชนบท​❤️ 💛💙”ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​” 🚜

✅กรมทางหลวงชนบท และหน่วยงานในสังกัด ทั่วประเทศ ร่วมมือ..ร่วมใจ..ต้านภัย เชื้อไวรัสโควิด-19❗️ ❤️ ด้วย​ความห่วงใย​จาก… ​กรมทางหลวง​ชนบท​ ❤️ 💛💙 ทางหลวง​ชนบท ​เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​ 💙💛

✅กรมทางหลวงชนบท คงมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด‼️ ❤️ ด้วย​ความห่วงใย​จาก… ​กรมทางหลวง​ชนบท​ ❤️ 💛💙 ทางหลวง​ชนบท ​เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​ 💙💛

⚠️ สธ.ย้ำ! เข้มงวด​มาตรการ​ป้องกัน​ส่วน​บุคคล​อย่าง​เคร่งครัด​ ชี้​ปัจจัย​เสี่ยง​ กระจาย​เชื่อ​โควิด-19​ ❤️ ด้วย​ความห่วงใย​จาก​กรมทางหลวง​ชนบท​ ❤️ 💛💙 ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​ 💙💛

Scroll Up Skip to content